A TA-s szakember etikája

TA-s szakemberként nagyon fontos továbbá az Európai Tranzakcióanalitikus Szövetség (European Association for Transactional Analysis) etikai és szakmai kódexe.

 

 

Első szint, alapértékek: minden emberre alkalmazható, egyetemes érvényű.

 1. Az emberi méltóság: minden ember értékes, nemétől, társadalmi helyzetétől, vallási meggyőződésétől, etnikai hovatartozásától, fizikai és mentális egészségétől, politikai nézeteitől vagy szexuális orientációjától, stb. függetlenül.
 2. Önrendelkezés: minden embernek jogában áll döntéseket hozni saját sorsáról a hazája törvényei adta kereteken belül, mindaddig, amíg saját maga és mások igényeit tekintetbe veszi. Mindenki képes tanulni a tapasztalataiból és felelősséget vállalni magáért, miközben tekintetbe veszi a természeti környezetet és mások szabadságát.
 3. Egészség: minden embernek joga van a fizikai és mentális stabilitáshoz, és aktív védelmet érdemel.
 4. Biztonság: minden embernek szüksége van arra, hogy biztonságos környezetben tudjon fejlődni és felfedezni.
 5. Kölcsönösség: minden ember, tekintve hogy társas világban élünk és fejlődünk, kölcsönösen hozzájárul mások jólétéhez, kölcsönös függést alakít ki másokkal, célja saját maga és mások biztonsága.

 

Kettes szint: etikai elvek. Ezek kultúrák szerinti értelmezésre szólítanak fel és a különböző szakmák közötti eltérésekkel foglalkoznak.

 1. Tisztelet illet meg minden embert mint személyt, függetlenül bármely egyes jellegzetességétől vagy értékétől.
 2. Felhatalmazás hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy minden ember fejlődését előremozdítsuk.
 3. Védelem alatt azt értjük, hogy mind magunknak, mind másoknak gondját viseljük (fizikailag, mentálisan, stb.), szem előtt tartva minden ember egyediségét és értékes mivoltát.
 4. Felelősség alatt azt értjük, hogy számolunk saját cselekedeteink következményeivel kliens, tréner, terapeuta, szupervízor, tanácsadó vagy egyéb szerepeinkben.
 5. Elkötelezettség a kapcsolat mellett – ami azt jelenti, hogy őszinte érdeklődéssel viseltetünk kliensünk jóléte iránt.

 

Harmadik szint: a szóban forgó célcsoport – ez arra vonatkozik, kik azok az emberek, vagy melyek azok a helyzetek, amelyeket az etikus gyakorlat során tekintetbe kell venni.

 1. Kliensek
 2. Saját magunk, mint szakember
 3. Képzésben levő tanítványok
 4. Kollégák
 5. Emberi környezet/társadalom
CoTrAnsFORM © Minden jog fenntartva!

Csilla Hajszter photographer

Janos Szucs Graphic Design

weblapkészítés