Szabályok

Az alábbi szabályok a közös munka kereteit adják meg.

 

Gyakorlati kérdések:

 • A szerződés körülbelül tíz alkalomra szól.
 • A coaching-folyamat megkezdése előtt a kliens és a coach ismerkedő beszélgetésre ül össze és egyeztetnek a folyamatról.
 • A coaching-ülések időtartama 60 perc.
 • Az ülésekre hetente egyszer kerül sor.
 • Megegyezés szerint más gyakoriságra és időtartamra is van lehetőség.
 • Ha az ügyfél késik, számolnia kell azzal, hogy az ülést az eredeti zárási időpontban be kell fejezni.
 • A coaching-ülések személyesen vagy telefonon vagy Skype-on keresztül zajlanak.
 • Az egyes ülések között kivételesen nehéz helyzet vagy stressz esetén lehetőség van a coach-ot telefonon felhívni.
 • A hosszabb, korábban nem egyeztetett hívásokat (az első 10 perc után) vészhelyzeti coaching-ülésnek tekintjük.
 • Az ülések lemondása lehetőség szerint sms-ben vagy e-mailben történjék legkésőbb az ülést megelőző napon.
 • A coaching-kapcsolatot bármelyik fél bármikor megszakíthatja bármilyen okból. Ugyanakkor a kliens és a coach közös záróülésben állapodik meg a coaching-kapcsolat lezárása előtt.

 

A coach szerepe a folyamatban:

 • A coach segít a kliensnek, hogy tehetségét és lehetőségeit kibontakoztassa, és tiszteletben tartja a jogát, hogy meghozza saját döntéseit.
 • Eredményekre nem lehet garanciát vállalni, a végeredményt nagyrészt a kliens által belefektetett igyekezet és energia határozza meg.
 • A coach elsődleges felelőssége, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa kliensének.
 • Ennek biztosítására a coach ismételten áttekinti az elért eredményeket, valamint folyamatos szakmai továbbképzésben és szupervízióban vesz részt.
 • A coach az Európai Tranzakcióanalitikus Szövetség (European Association for Transactional Analysis) etikai kódexének (EATA Ethical Code) értelmében jár el.

 

A kliens szerepe a folyamatban:

 • Ahhoz, hogy a coaching a lehető leghatásosabb legyen, a kliensnek aktív részt kell vállalnia a folyamatban, ami jelentheti azt is, hogy meg kell jelölnie saját céljait és a vágyott végkimenetelt, vagy „házi feladatot”, illetve utánkövető feladatokat végezni az ülések között.
 • Az egyes ülések napirendjét vagy témáját a kliens határozza meg.
 • Nagyon fontos, hogy a kliens igaz és hiteles módon nyilvánuljon meg, kimondja, amit hisz és érez, és megossza kudarcait és sikereit.

 

Titoktartás:

 • A kliens identitása és a coach-csal végzett munkájának tartalma mindvégig bizalmas és kettejük között marad.
 • Előfordulhat, hogy a coach az ülésről felvételt készít saját szupervíziójához, amelynek célja a kliensnek nyújtott szolgáltatás színvonalának biztosítása. Ehhez a coach előzetesen kikéri a kliens hozzájárulását.
 • A felvételt kérésre a kliensnek is rendelkezésére bocsátjuk. A felvételt a klienssel fennálló szerződés megszűntével egy időben megsemmisítjük.
 • Ha a coach arra a meggyőződésre jut, hogy kliense vagy más személy életét vagy testi épségét egyértelmű és közvetlen veszély fenyegeti, előfordulhat, hogy bizonyos információt kénytelen megosztani, hogy a szükséges, esetleg életmentő intézkedések megtörténjenek.
CoTrAnsFORM © Minden jog fenntartva!

Csilla Hajszter photographer

Janos Szucs Graphic Design

weblapkészítés